அறிக்கை: முஸ்லிம் விவாக மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டம் தொடர்பாக நாங்கள் வகைப்பொறுப்பைக் கோருகிறோம்.

DOWNLOAD: (Tamil) Statement urging State Accountability on MMDA Reforms அகில இலங்கை ஜம்மியதுல் உலமா சபையின் (ACJU) தலைவரினால் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள, “முஸ்லிம் விவாக மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்;தில் திருத்தங்கள் தேவையற்றன” என பொருள்படும் கூற்றுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட முடியாதவை என கீழே ஒப்பமிட்டுள்ள நாங்கள் அனைவரும் காண்கிறோம். இவ் விவாக மற்றும், விவாகரத்துச் சட்டத் திருத்தமானது இன்றியமையாத தேவையாக இருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் இச்சீர்திருத்தத்துக்கான செயல்முறையினை 8 வருடங்களாக இழுத்தடிப்புச் செய்ய ACJU பங்களித்துள்ளது என்பது தௌ;ளத்... Continue Reading →

MEDIA ROUNDUP: Jan – March 2017

Related articles and videos in the months of Jan - March 2017 MARCH 2017  March 28th - Women’s Groups Outraged By Statement On Muslim Marriage - http://www.thesundayleader.lk/2017/03/26/womens-groups-outraged-by-statement-on-muslim-marriage/  March 24th - Islamic cleric's antipathy to marriage law reform irks women http://www.newindianexpress.com/world/2017/mar/24/islamic-clerics-antipathy-to-marriage-law-reform-irks-women-1585160.html March 24th - ACJU statement draws flak - https://ceylontoday.lk/print20170101CT20170331.php?id=17773  March 24th - அடையாளம், கலாசாரம், பால் நிலை சமத்துவம், மனித உரிமைகள் - “முஸ்லிம் தனியாள் சட்டத்தைத் திருத்துவதில்... Continue Reading →

Open Letter to Members of MPL Reforms Committee

Members of the Muslim Personal Law (MPL) Reform Committee: Justice Saleem Marsoof, Ms. Dilhara Amerasinghe, Justice Abdus.W.A. Salam. Hon. Mohamed Mackie, Mr. Shibly Aziz, Mr. Faisz Musthapha, Professor Sharya Scharenguivel, Dr. M.A.M. Shukri, Ash-Sheik Mohomead Magdoom Ahmad Mubarak, Ash-Sheik M.I.M Rizwe Mufthi, Deshabandu Mrs. Jezima Ismail, Mrs. Safana Gul Begum, Mrs. Fazlet Shahabdeen, Mr Razmara Abdeen, Mr.... Continue Reading →

STATEMENT: Fundamental Rights Sub-Committee fails women and girls in its recommendations on Article 16 (1); The Steering Committee has a chance to rectify it.

We are grateful that the Sub Committee proposing constitutional reforms on Fundamental Rights had considered the right to equality and freedom from discrimination in great detail. We appreciate that the recommendations Sub-Committee has put forth in this regard would ensure greater inclusivity and accord the right to equality to all of Sri Lanka’s citizens. It... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑