அறிக்கை: திருத்தத்திற்கும், நீக்கத்திற்கும் இடையில் அந்தரத்தில் விடப்பட்ட இலங்கை முஸ்லிம் பெண்கள்

இலங்கையின் முஸ்லிம் விவாக மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டத்தை (MMDA) திருத்துவதற்கான வரலாற்று சந்தர்ப்பம் வந்து வாய்த்துள்ளது. ஆயின் மீண்டும் அது எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அரசியல் சகதிக்குள் மூழ்கடிக்கப்பட்டுள்ளது. முஸ்லிம் பெண்கள் முகங்கொடுக்கின்ற வாழ்க்கை அனுபவங்களை சுரண்டலுக்குள்ளாக்கி, அவற்றை வெறுப்பைத் தூண்டப் பயன்படுத்துவது மட்டுமன்றி, இலங்கை முஸ்லிம் பெண்களது நெறிமுறையான உரிமைகளை அகற்ற முனையும் வகையில்  MMDA இனை நீக்கவேண்டும் என எழுகின்ற கோரிக்கைகளை MPLRAG கண்டிக்கிறது. அத்தோடு முஸ்லிம் பெண்கள் முகங்கொடுத்து வருகின்ற சவால்களை அலட்சியப்படுத்தி,... Continue Reading →

Unequal Divorce under the MMDA – Position Paper 4

This position paper is the fourth in a series of position papers analysing the recommendations in the report of the 2009 Committee Appointed to Recommend Amendments to the Muslim Marriage and Divorce Act (MMDA). Download PDF Version of Position Paper in English Sinhala and Tamil translations to be added shortly.

MUSLIM WOMEN’S DEMANDS 2020

MMDA MUST BE REFORMED COMPREHENSIVELY The MMDA must be reformed comprehensively to guarantee equality and justice for all Muslims, particularly Muslim women and girls. Muslim women have been the most affected by the MMDA and Quazi court system, and the mandate for reform is principally derived from their call for changes to MMDA. Therefore, women’s... Continue Reading →

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டச் (MMDA)  சீர்திருத்தம்: நாங்கள் இப்போது எங்கிருக்கின்றோம்?

ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர், 2019  ஆகஸ்ட் 22 ஆம் திகதி, அப்போதைய முஸ்லிம் விவகார அமைச்சினால் முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்புடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டச் (MMDA)  சீர்திருத்தம் தொடர்பான பரிந்துரைகளின் தொகுதியொன்றை அப்போதைய அமைச்சரவை அங்கீகரித்தது. எவ்வாறாயினும், ஒரு வருடத்தின் பின்னர், சீர்திருத்தம் தொடர்பில் எந்தவொரு முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. இது  முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டத்தின் (MMDA) கீழ் நிகழும் பாகுபாடு மற்றும் அநீதி மற்றும் சிலவேளைகளில் வன்முறைகளைக் கூட முஸ்லிம் பெண்கள் ... Continue Reading →

A Call to Vote for Women this Election

Muslim Personal Law Action Group (MPLRAG) has witnessed firsthand the importance of having committed women members of parliament. Women parliamentarians appreciated the 30 year struggle of Muslim women in Sri Lanka advocating for the reform of the Muslim Marriage and Divorce Act (MMDA). They engaged with community-based groups and advocacy groups including MPLRAG to work... Continue Reading →

STATEMENT: Future President must prioritise MMDA reforms

JOINT STATEMENT BY: Muslim Personal Law Reform Action Group (MPLRAG) and Hashtag Generation.  The Muslim Marriage and Divorce Act (1951) of Sri Lanka contains multiple provisions that discriminate against women. One serious discriminatory statement includes explicitly stating that only males can hold the positions of judges in Quazi courts, marriage registrars, jurors and Board of Quazi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑